5 februari, 2020

De Twintigste Eeuw

Foto’s: Dit hoofdstuk bevat in totaal 13 foto’s van waaruit je het landschap ziet vanaf de autobahn. Hier toon ik er 7 van.

De Twintigste Eeuw
Reizen over de Autobahn-tracés in Duitsland. Het concept voor deze snelwegen was al gemaakt begin jaren twintig van de vorige eeuw met het idee van de HaFraBa-lijn, waardoor de Hanzesteden Lübeck en Hamburg via Frankfurt met Basel zouden worden verbonden. Met het rijden op de snelweg ontstaat een middelpuntvliedende ruimte-ervaring. De snelweg verbindt nog slechts twee punten, van de ene stad naar de andere; de tussenliggende ruimte wordt een obstakel dat zo snel mogelijk moet worden overbrugd.

Kleinschalige uitzichten, die je langs de autobaan treft, zijn niet gemaakt om een blijvende visuele herinnering te scheppen. Het zijn de indrukken die zich aan je opdringen terwijl je over de snelweg rijdt, die zich als lagen opeenstapelen tot samengevallen beelden. Een landschap dat tegelijkertijd zichtbaar en onzichtbaar is. Door de barrière van de weg waar je je op bevindt, de vangrail én het raam in de auto, wordt het een onbenaderbaar en ongrijpbaar landschap.

Net zoals het landschap dat doorsneden wordt door de autobaan onbereikbaar is, is omgekeerd ook de autobaan zelf onbereikbaar vanaf datzelfde landschap. Beschermd door vangrails en de plaatsing in het landschap, is het een doorsnijding waar het landschap even ophoudt te bestaan.

Voor meer informatie over de visuele aanpak, verwijs ik graag naar het artist statement hier