5 februari, 2020

Industriële Revolutie

Foto’s: Dit hoofdstuk bevat in totaal 13 beelden, waarvan ik er hier 7 toon.

De Industriële Revolutie
De Industriële Revolutie, die in Engeland is begonnen, zorgde weer voor een verandering in de ervaring van de leefomgeving. Een groot aantal uitvindingen in relatief korte tijd zorgde voor vernieuwing in verschillende facetten van het dagelijks leven. Wol en katoen bestonden al wel, maar ze werden nu op industriële schaal verwerkt. Vanwege de uitvinding van de stoommachine werden kolen op grote schaal gedolven om energie te leveren voor deze machines. Het treinspoor werd aangelegd in navolging van sporen die al sinds de Late Middeleeuwen in bergmijnen werden gebruikt. Hierdoor verschuift de manier van reizen per postkoets naar vervoer per trein. Om maar enkele voorbeelden te noemen.

De mijnbouw bestaat al veel langer dan sinds de Industriële Revolutie. Kolen werden bijvoorbeeld in Engeland al door de Romeinen in de tweede eeuw voor Christus gedolven. De schaal waarop dit alles gebeurde nam echter enorm toe. Ook in de landbouw vond een revolutie plaats. Voorheen waren grote stukken landbouwgrond en woeste gronden voor gemeenschappelijk gebruik. Steeds meer van deze grond werd omheind, bossen werden gekapt en woeste gronden ontgonnen. Door deze enclosures werd de landbouw efficiënter, nam de productie toe en ontstond ook hier een enorme schaalvergroting.

Voor dit hoofdstuk fotografeerde ik in en om het Engelse Lake District verschillende soorten mijnen in het landschap. Daarbij zijn de verticale littekens, die door de mens in het grootse landschap zijn achtergelaten, het uitgangspunt geweest. De mens is de aarde gaan omwoelen op zoek naar grondstoffen, en is zo het landschap gaan zien als iets dat ‘gebruikt’ kon worden. Diezelfde grondstoffen werden vervolgens onder andere per trein vervoerd naar de nieuw ontstane steden, waardoor ook de grondstof zijn lokaliteit verloor.

Voor meer informatie over de visuele aanpak, verwijs ik graag naar het artist statement hier