6 februari, 2020

Natuurlijke Klimaatbuffers

Natuurlijke klimaatbuffers (2014)

Om het land te beschermen tegen de dreiging van het water door klimaatsverandering, zijn er de laatste jaren op een groot aantal plaatsen in Nederland natuurlijke klimaatbuffers gecreëerd.

Klimaatbuffers zijn géén industriële oplossingen zoals de dijken en 20ste waterwerken. Die sloten namelijk het water buiten en verstoorden daarmee ook flora en fauna. Klimaatbuffers bestaan uit natuurlijke landschapselementen waar het water meer ruimte krijgt. De klimaatbuffers zijn gebouwd met natuur, waarbij  dit milieuvriendelijke gebieden worden die ook aantrekkelijk zijn voor recreatie. Bijvoorbeeld door het herscheppen van een oude Maasarm of door middel van zandsuppletie op een zandbank. Klimaatbuffers beschermen ons niet alleen, ze houden ook water vast voor droge periodes.

Vier van deze gebieden heb ik gefotografeerd, waarbij verschillende soorten van deze klimaatbuffers in beeld zijn gebracht. Deze nieuwe natuur heb ik benaderd alsof het Oer-Hollandse landschappen zijn. Landschappen die we kennen van de 17e en 19e eeuwse schilderkunst, van de Hollandse Meesters. De gelijkenissen die de klimaatbuffers en het historische Nederlandse landschap, die we zo goed kennen van de schilderijen, is opvallend. In compositie, kleur, licht en atmosfeer heb ik deze schilderijen proberen te benaderen. Op deze manier verwijst deze ‘nieuwe natuur’ naar de historische landschappen. Elke foto refereert naar een specifiek schilderij.

Over Natuurlijke Klimaatbuffers:
“Ogenschijnlijk is er niets veranderd. Het Dwingelderveld ligt er net zo verstild bij als op het schilderij Boslandschap met moeras van Jacob van Ruisdael uit 1665. En de bocht in de Oude Maasarm die Van Vliet in het Limburgse Ooijen-Wanssum fotografeerde, is typisch zo’n stukje rivier waar Salomon van Ruysdael in de zeventiende eeuw graag een veerpontje in had geschilderd. Maar schijn bedriegt. Want de door Van Vliet vastgelegde stranden, moerassen en uiterwaarden zijn jonge landschappen, opnieuw door mensenhanden gecreëerd.” – Sandra Smallenburg, NRC Handelsblad

Hierdoor wordt zichtbaar dat natuurlijke oplossingen landschappen voortbrengen die weer lijken op die van oude schilderijen, zoals van Weissenbruch. – Maartje van den Heuvel, Landschap voor de Lens, Catalogus Holland op z’n Mooist.

  1. Dwingelderveld, 120x80cm, 2014; after Jacob Isaaksz van Ruisdael, Boslandschap met moeras, ca. 1665, © Staatsmuseum de Hermitage/Vladimir Terebenin
  2. Roggeplaat, 120x80cm, 2014; after Jan Hendrik Weissenbruch, Strandgezicht met schelpenvissers, 1891, © Museum Boijmans Van Beuningen/Studio Tromp
  3. Vlijmen/Den Bosch, 120x80cm, 2014; after Jan van Goyen, Gezicht op Arnhem, ca. 1644, © Rijksmuseum Amsterdam
  4. Ooijen Wanssum, 120x80cm, 2014; after Salomon van Ruysdael, De veerpont, 1647, © Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel/Photo d’art Speltdoorn&Fils